Published On: 15/05/2023Daily Views: 2Total Views: 1460 Comments

Kỳ thi thăng cấp sơ đẳng khóa X năm 2023, Vovinam Quận Phú Nhuận

Kỳ thi thăng cấp sơ đẳng khóa X năm 2023, Vovinam Quận Phú Nhuận

Kỳ thi thăng cấp sơ đẳng khóa X năm 2023, Vovinam Quận Phú Nhuận

Kỳ thi thăng cấp sơ đẳng khóa X năm 2023. Ngày 14/05/2023, bộ môn Vovinam quận Phú Nhuận tổ chức thi thăng cấp với sự góp mặt của nhiều môn sinh ở nhiều lứa tuổi khác nhau từ Mầm non đến Đại học.

Kỳ thi thăng cấp sơ đẳng khóa X năm 2023, Vovinam Quận Phú Nhuận

Kỳ thi thăng cấp sơ đẳng khóa X năm 2023, Vovinam Quận Phú Nhuận

Kỳ thi thăng cấp sơ đẳng khóa X năm 2023, Vovinam Quận Phú Nhuận

Kỳ thi thăng cấp sơ đẳng khóa X năm 2023, Vovinam Quận Phú Nhuận

Kỳ thi thăng cấp sơ đẳng khóa X năm 2023, Vovinam Quận Phú Nhuận

Kỳ thi thăng cấp sơ đẳng khóa X năm 2023, Vovinam Quận Phú Nhuận

Đến giám sát kỳ thi có sự hiện diện của chủ tịch liên đoàn Vovinam Thành Phố Hồ Chí Minh

Kỳ thi thăng cấp sơ đẳng khóa X năm 2023, Vovinam Quận Phú Nhuận

Kỳ thi thăng cấp sơ đẳng khóa X năm 2023, Vovinam Quận Phú Nhuận

Phó Phòng thể thao Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Phú Nhuận.

Kỳ thi thăng cấp sơ đẳng khóa X năm 2023, Vovinam Quận Phú Nhuận

Kỳ thi thăng cấp sơ đẳng khóa X năm 2023, Vovinam Quận Phú Nhuận

Chúc mừng khóa thi diễn ra thành công tốt đẹp!