Published On: 24/05/2023Daily Views: 1Total Views: 1470 Comments

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Tp Thủ Đức Khóa 3 Năm 2023

HVVF – Ngày 21/05/2023 tại Trung Tâm Thể Dục Thể Thao Thành Phố Thủ Đức Bộ Môn Vovinam tổ chức Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Tp Thủ Đức Khóa 3 Năm 2023.

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Tp Thủ Đức Khóa 3 Năm 2023

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Tp Thủ Đức Khóa 3 Năm 2023

Với sự tham gia của hơn 140 vận động viên từ nhiều độ tuổi khác nhau đã góp phần thành công trong chương trình lần này.

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Tp Thủ Đức Khóa 3 Năm 2023

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Tp Thủ Đức Khóa 3 Năm 2023

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Tp Thủ Đức Khóa 3 Năm 2023

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Tp Thủ Đức Khóa 3 Năm 2023

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Tp Thủ Đức Khóa 3 Năm 2023

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Tp Thủ Đức Khóa 3 Năm 2023

Đồng thời, có sự góp mặt của các Trọng tài, Huấn luyện viên chuyên nghiệp và Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Tp Hồ Chí Minh Ông Nguyễn Hoàng Hiệp trong Kỳ thi thăng cấp năm nay.

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Tp Thủ Đức Khóa 3 Năm 2023

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Tp Thủ Đức Khóa 3 Năm 2023

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Tp Thủ Đức Khóa 3 Năm 2023

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Tp Thủ Đức Khóa 3 Năm 2023

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Tp Thủ Đức Khóa 3 Năm 2023

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Tp Thủ Đức Khóa 3 Năm 2023

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Tp Thủ Đức Khóa 3 Năm 2023

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Tp Thủ Đức Khóa 3 Năm 2023

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Tp Thủ Đức Khóa 3 Năm 2023

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Tp Thủ Đức Khóa 3 Năm 2023

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Tp Thủ Đức Khóa 3 Năm 2023

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Tp Thủ Đức Khóa 3 Năm 2023

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Tp Thủ Đức Khóa 3 Năm 2023

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Tp Thủ Đức Khóa 3 Năm 2023

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Tp Thủ Đức Khóa 3 Năm 2023

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Tp Thủ Đức Khóa 3 Năm 2023