• Địa chỉ: Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ
    Số 221 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 089 9491 938/ 0794842882
  • Email: vovinamhvvf@gmail.com / Website: www.vovinamhvvf.com