Published On: 26/03/2023Daily Views: 1Total Views: 820 Comments

Mục đích, Tôn chỉ, Mười điều tâm niệm, Môn quy môn phái vovinam Việt Võ Đạo

3 MỤC ÐÍCH

Môn phái VOVINAM VIỆT VÕ ÐẠO hoạt động nhằm 3 mục đích:

Bảo tồn, chấn hưng và phát triển môn phái VOVINAM VIỆT VÕ ÐẠO do cố võ sư Nguyễn Lộc sáng tạo năm 1938. VOVINAM VIỆT VÕ ÐẠO nêu cao tinh thần truyền thống bất khuất của dân tộc, khai thác trọn vẹn hai phần CƯƠNG và NHU của con người, và phối hợp mọi tinh hoa võ thuật đã có trên thế giới.

Sưu tầm, nghiên cứu và phát sinh các thế võ để tu bổ, xây dựng cho nền võ thuật VOVINAM mỗi ngày một phong phú và tiến bộ.

Huấn luyện môn sinh trên ba phương diện VÕ LỰC – VÕ THUẬT – và Tinh Thần VÕ ÐẠO.

Về Võ Ðạo: Môn phái luyện tập cho môn sinh có một thân hình dắn dỏi, vũng vàng; một sức lực mạnh mẽ dẻo dai để có thể bền bỉ chịu đựng trước mọi khó khăn, cực nhọc, đẩy lui các bệnh tật, giữ cho thân thể luôn luôn tráng kiện và lành mạnh.

Về Võ Thuật: Môn phái sẽ huấn luyện cho môn sinh một kỹ thuật tinh vi để tự vệ hữu hiệu và sẵn sàng bênh vực lẽ phải.

Về Tinh Thần Võ Ðạo: Môn phái sẽ rèn luyện cho môn sinh một tâm hồn cao thượng, một ý chí bất khuất, một tính tình hào hiệp, biết khép mình trong kỷ luật tự giác, biết sống hợp quần trong tình đồng đạo, biết hy sinh trong nếp sống vị tha và trở nên những công dân gương mẫu, phục vụ cho bản thân, gia đình, tổ quốc và nhân loại.

5 TÔN CHỈ

Ðể thực hiện 3 mục đích nêu trên, Môn Phái VOVINAM VIỆT VÕ ÐẠO hoạt động theo 5 tôn chỉ dưới đây:

 • Mọi hoạt động của môn phái VOVINAM đều dựa trên một nền tảng vững chắc: Lấy CON NGƯỜI làm cứu cánh, lấy ÐẠO HẠNH làm phương châm, lấy KỸ THUẬT và Ý CHÍ QUẬT CƯỜNG làm phươn một
 • Môn phái VOVINAM VIỆT VÕ ÐẠO là một đại gia đình, trong đó môn đồ thương yêu kính trọng lẫn nhau. Sự kính trọng và lòng thương yêu ấy sẽ đan kết thành kỷ luật của môn phái, một giềng mối vửng chắc giúp các môn đồ đoàn kết chặt chẽ để nêu cao danh dự môn phái, phục vụ dân tộc và nhân loại.
 • Môn phái VOVINAM VIỆT VÕ ÐẠO tích cực góp phần vào công cuộc giáo dục thanh thiếu niên.
 • Hoạt động của môn phái không có tính cách chính trị và tôn giáo.
 • Môn phái VOVINAM VIỆT VÕ ÐAO luôn luôn tôn trọng các võ phái khác.

10 ÐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ÐẠO SINH

 1. VIỆT VÕ ÐẠO SINH: Nguyện đạt tới cao độ của nghệ thuật để phục vụ dân tộc và nhân loại.
 2. VIỆT VÕ ÐẠO SINH: Nguyện trung kiên phát huy môn phái, xây dựng thế hệ thanh niên Việt Võ Ðạo.
 3. VIỆT VÕ ÐẠO SINH: Ðồng tâm nhất chí, tôn kính người trên, thương mến đồng đạo.
 4. VIỆT VÕ ÐẠO SINH: Tuyệt đối tôn trọng kỷ luật, nêu cao danh dự võ sĩ.
 5. VIỆT VÕ ÐẠO SINH: Tôn trọng các võ phái khác, chỉ dụng võ để tự vệ và bênh vực lẽ phải.
 6. VIỆT VÕ ÐẠO SINH: Chuyên cần học tập, rèn luyện tinh thần, trau dồi đạo hạnh.
 7. VIỆT VÕ ÐẠO SINH: Sống trong sạch, giản dị, trung thực, và cao thượng.
 8. VIỆT VÕ ÐẠO SINH: Kiện toàn ý chí đanh thép để thắng phục cường quyền và bạo lực.
 9. VIỆT VÕ ÐẠO SINH: Sáng suốt nhận định, bền gan tranh đấu, tháo vát hành động.
 10. VIỆT VÕ ÐẠO SINH: Tự tín, tự thắng, khiêm cung, độ lượng, luôn luôn kiểm điểm để tiến bộ.

BẢN MÔN QUY

 • Mỗi khi gặp võ sư hay đồng môn đẳng cấp cao hơn, môn sinh phải nghiêm lễ theo thể thức của môn phái.
 • Tuyệt đối cấm môn sinh có những cử chỉ tỏ ra lố lăng, đùa nghịch, vô lễ trong khi học tập và sinh hoạt môn phái.
 • Tuyệt đối cấm môn sinh có những ngôn ngữ, cử chỉ, hành vi làm giảm uy danh Môn Phái và Dân Tộc.
 • Tuyệt đối cấm môn sinh tiết lộ những vấn đề mà môn phái không cho phổ biến ra ngoài.
 • Tuyệt đối cấm môn sinh lợi dụng danh nghĩa, đẳng cấp hay sự ủy nhiệm của môn phái của môn phái mưu đồ tư ý, tư lợi.
 • Tuyệt đối cấm môn sinh tùy tiện sử dụng màu đai, đẳng cấp, sắc áo, Phù Hiệu, Kỳ Hiệu sai lệch trong sinh hoạt môn phái.
 • Tuyệt đối cấm môn sinh dạy võ bừa bãi khi chưa đuợc sự chuẩn y của môn phái qua cấp lãnh đạo hữu quyền.
 • Tuyệt đối cấm môn sinh mang danh nghĩa môn phái thượng đài hoặc khiêu khích gây hấn với các môn phái khác.
 • Tuyệt đối cấm môn sinh làm vệ sĩ cho bất cứ ai không phải là thượng cấp trong môn phái.
 • Tuyệt đối cấm môn sinh không được phép làm tay sai cho ngoại nhân hoặc ác đảng, phản bội lại quyền lợi Dân Tộc và môn phái.