Published On: 28/01/2024Daily Views: 1Total Views: 490 Comments

Tất niên Vovinam Tp. Hồ Chí Minh năm 2023

[NGÀY 28/01/2024] LIÊN ĐOÀN VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TP. HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TẤT NIÊN NĂM 2023 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 & PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

? Chương Trình Tất Niên Năm 2023:

  • Nội dung: Tổ chức các hoạt động giao lưu, tri ân, và tất niên để kết thúc một năm hoạt động nhiều thành công và những đóng góp lớn của các thành viên.

? Hội Nghị Tổng Kết Hoạt Động Năm 2023:

  • Nội dung: Tổng kết các hoạt động, đánh giá kết quả đạt được trong năm 2023, và đề ra hướng đi, mục tiêu cho năm mới.

? Phương Thức Hoạt Động Năm 2024:

  • Trình bày chiến lược, kế hoạch, và các hoạt động chính để phát triển và nâng cao chất lượng Vovinam Việt Võ Đạo trong năm 2024.
  • Thảo luận và đề xuất những cải tiến, chiến lược mới để đáp ứng nhu cầu và thách thức mới.

Mục Tiêu:

  • Tạo nên một không khí tưng bừng, đoàn kết trong gia đình Vovinam Việt Võ Đạo.
  • Tổng kết thành công và học hỏi từ các hoạt động năm 2023.
  • Xây dựng kế hoạch hoạt động hiệu quả và bền vững trong năm mới.

Chúc Liên Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo TP.Hồ Chí Minh có một chương trình tất niên tràn đầy ý nghĩa và một năm mới phồn thịnh, đạt được nhiều thành công mới!

? Lễ ký kết hợp tác: Công Ty CND GINSENG & Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Tp. Hồ Chí Minh diễn ra thành công.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH

Tải xuống những hình ảnh khác tại đây: Tải xuống